europos žemės ūkio fondas

Kaimo plėtros projektas

IĮ „Litpinus“ įgyvendina projektą „Stichinės nelaimės pažeistų miško plotų atkūrimas (6,40 ha)”. Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, pagal 2007-2013 metų priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas” veiklos sritį „Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės”

Šio projekto tikslas yra atkurti 2010 m. rugpjūtį praūžusios vėtros nuniokotus miškus. IĮ „Litpinus“ projektas apima vėjovartų bei vėjolaužų sutvarkymo, dirvos paruošimo bei miško atsodinimo darbus. Planuojama atkurti pažeistą 6,40 ha miško plotą.